Кудзоева Диана (Москва, школа "Дари детям добро")

ID:  008358

Прошедшие курсы:
Fundamentals 1&2

Дата прохождения:
20-22/11/2020

Сертификат действителен до:
18.04.2022